İMANIN TEMEL ŞARTLARI

İslamın temel konularından biri olan iman esaslarını, açık ve anlaşılır bir şekilde öğrencilere benimsetmeyi hedefler.

Bilgi kartı

Yükseklik
50