Fıkhi Mezhep İmamları

Ehl-i sünnette yaygın olan dört büyük fıkıh mezhebinin kurucu alimlerini tanıtmayı hedefler.

Ürün Sırası

Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik mezheplerinin kurucu imamları hakkında bilgi veren afiş çalışmasıdır.

Bilgi kartı

Ürün Türü
PDF uzantılı Dijital Baskıya Hazır Ürün